Ideen med siderne her på baymerwald.dk er i første omgang at fastholde de emner af almen interesse, der har været oppe på Smerteoptimisternes møder.

Emner og indlæg vil være renset for enhver form for personfølsomme informationer, der kan føre indholdet tilbage til enkeltpersoner blandt Smerteoptimisterne og deres pårørende.

Smerteoptimister

Gruppen Smerteoptimisterne blev etableret i efteråret 2014 på initiativ af Stevns kommune, Sundhedsfremme & Forebyggelse.
Udover at tage initiativet til etablering af gruppen, er kommunens eneste aktivitet i gruppen at facilitere gruppens møder ved at stille lokaler til rådighed.
Ideen med gruppen er at fastholde og at arbejde videre med de værktøjer, du som kromisk syg og/eller kromisk smerte ramt har gennemgået på kurserne som Stevns kommeune udbyder over året:
Lær at leve med kronisk sygdom og Lær at lev med kroniske smerter.

Kontakt

Alle spørgsmål og henvendelse omkring Smerteoptimisterne  og siderne her kan sendes til e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Annette Bay & Birger Merwald